Phạm Thúc Hồng
Hội An
Tiểu thuyết chương hồi: Quảng Nam Cân vương chí

 

Hồi thứ nhất 

Sơn phận Dương Hòa,Trần Văn Dư xướng nghĩa
Thôn hương Bến Trễ, Nguyễn Duy Hiệu đăng chinh

*

          Gió núi lành lạnh tràn qua rừng Dương Hòa cuốn theo chiều xuống. Vài chiếc lá rừng chao nghiêng, lơ lửng. Cổ thành sơn phòng Dương Hòa mờ trong sương chiều sơn cước.

 

                                                               Xem tiếp

Từ điển
Truyện ký
Tác phẩm về Hội An
Video

Tiểu thuyết chương hồi: Quảng Nam Cân vương chí

 

Hồi thứ nhất 

Sơn phận Dương Hòa,Trần Văn Dư xướng nghĩa
Thôn hương Bến Trễ, Nguyễn Duy Hiệu đăng chinh

*

          Gió núi lành lạnh tràn qua rừng Dương Hòa cuốn theo chiều xuống. Vài chiếc lá rừng chao nghiêng, lơ lửng. Cổ thành sơn phòng Dương Hòa mờ trong sương chiều sơn cước.

 

                                                               Xem tiếp