Phạm Thúc Hồng
Hội An
Bút ký,hồi bút, tùy bút: Phạm Thúc Hồng

Bến đỗ…

Hồi ký Phạm Thúc Hồng

 1.

        Hắn băn khoăn, lo lắng. Thân phận hắn dật dờ trôi giạt trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Lệnh tổng động viên ban bố. Đài Phát thanh Sài Gòn liên tục phát tin. Khói lửa cuộc chiến cào xé lứa tuổi 18, lứa tuổi chào đời vào năm 1954.

        Đêm ấy, trăng treo hờ hững trên nền trời Hội An, dát màu đen mỏng dính chảy dài đìu hiu. Vài tiếng đại bác lẻ loi vọng lại làm bóng đêm lung lay.

Xem tiếp......

Từ điển
Truyện ký
Tác phẩm về Hội An
Video

Bút ký,hồi bút, tùy bút: Phạm Thúc Hồng

Bến đỗ…

Hồi ký Phạm Thúc Hồng

 1.

        Hắn băn khoăn, lo lắng. Thân phận hắn dật dờ trôi giạt trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Lệnh tổng động viên ban bố. Đài Phát thanh Sài Gòn liên tục phát tin. Khói lửa cuộc chiến cào xé lứa tuổi 18, lứa tuổi chào đời vào năm 1954.

        Đêm ấy, trăng treo hờ hững trên nền trời Hội An, dát màu đen mỏng dính chảy dài đìu hiu. Vài tiếng đại bác lẻ loi vọng lại làm bóng đêm lung lay.

Xem tiếp......