Phạm Thúc Hồng
Hội An
Lịch Sử Các Tộc Phạm Tại Thành Phố Hội An

LỊCH SỬ CÁC TỘC PHẠM
TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN

Biên soạn: Phạm Thúc Hồng

Tải file: link

1. TỘC PHẠM CÔNG - THANH NAMĐịa chỉ từ đường Thủy tổ Khối phố Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

                                                      

A/ TRUYỀN SINH

I/ Ông bà Thủy tổ

1/Ông Thủy tổ: PHẠM CÔNG HOAN

a/Sinh năm: Không rõ

a/Quê quán: Tộc Phạm Công-Thanh Nam có gốc tích từ Bắc nhưng không rõ địa danh tỉnh, huyện.

b/Chức tước: Lưu dân tự do  

c/Tạ thế: Không rõ. Mộ táng tại: Khối phố Thanh Nam Tây, xã Cẩm Nam

2/ Bà Thủy tổ: Không rõ năm sinh, quê quán, tạ thế, mộ táng

II/ Lý do và thời gian chuyển cư

Cựu phổ ghi:                       Thủy tổ Phạm Công Hoan

Sinh hạ đời thứ 2 Phạm Công Tuấn

 Sinh hạ đời thứ 3 Phạm Công Trinh

Sinh hạ đời thứ 4 Phạm Công Tường

Sinh hạ đời thứ 5 Phạm Công Chữ

          Từ Đời Thủy tổ (đời thứ 1) đến đời thứ 5 chỉ ghi tên ông, không ghi tên bà, cũng không ghi mỗi đời có bao nhiêu con cháu. Căn cứ phổ hệ lưu lại, tộc Phạm Công-Thanh Nam suy tôn ngài Phạm Công Hoan làm đời thứ nhất tức Thủy tổ tộc Phạm Công.

          Vào triều Lê Hiển Tông, khoảng niên hiệu Cảnh Hưng thứ 30-40 tức khoảng năm 1770-1780, vị tổ đầu tiên của tộc Phạm Công từ  Bắc Hà đặt chân vào Quảng Nam là vị tổ đời thứ 4 Phạm Công Tường. Trên đường lưu canh vào phía Nam, ông Phạm Công Tường đã định cư tại xã Thanh Nam, tổng Thanh Châu, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam (tức một phần đất phía Nam phường Cẩm Châu và Cẩm Thanh hiện nay) .

          Lúc bấy giờ do thiên nhiên bồi đắp, nơi đây mới nổi lên dãi sa bồi gọi Cồn Giữa (về sau đặt tên là Trung Châu) về phía Nam của làng Thanh Nam. 

Vị Tổ đời thứ 5, ông Phạm Công Chữ, ở tại Cây Giá (Cẩm Thanh hiện nay) nhìn qua sông Đại Giang (tức sông Thu Bồn) có dải đất do thiên nhiên bồi đắp nên sang khai khẩn đất hoang lập nghiệp, chiêu dân lập ấp Trung Châu thuộc xã Thanh Nam cũ.

Ông Phạm Công Chữ là người đầu tiên khai khẩn lập nghiệp, sinh hạ thành 2 phái tại ấp Trung Châu trực thuộc xã Thanh Nam cũ. Về sau ông được suy tôn là Tiền hiền ấp Trung Châu, nay là khối phố Thanh Nam Tây và Thanh Nam Đông thuộc phường Cảm Nam, thành phố Hội An.

III Các Hệ Phái trực thuộc        
(Thực tế mỗi dòng tộc có cách phân chia các hệ phái riêng. Thống nhất trong tài liệu này chỉ ghi 3 cấp: Thủy tổ Phái Chi)

(chưa có tư liệu)

1/ PHÁI I: Ông Tổ đầu Phái I: Phạm Công Cường (tên thường gọi ông Sáu),  tên tự: Thái Cường. Từ đường Phái II tại Thanh Nam Tây.

2/ PHÁI II: Ông Tổ đầu Phái II: Phạm Công Quý (tên thường gọi ông Tám), tên tự: Thái Quý.   

a/Chi 1: Ông Tổ đầu Chi 1: Phạm Công Qưới (tên thường gọi ông Soải) -Từ đường: Thanh Nam Đông

b/Chi 2: Ông Tổ đầu Chi 2: Phạm Công Cang -Từ đường: Thanh Nam Tây

c/Chi 3: Ông Tổ đầu Chi 3: Phạm Công  Kỷ -Từ đường: Thanh Nam Tây 

xem thêm...

Từ điển
Tộc Phạm
Tác phẩm về Hội An
Video

Lịch Sử Các Tộc Phạm Tại Thành Phố Hội An

LỊCH SỬ CÁC TỘC PHẠM
TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN

Biên soạn: Phạm Thúc Hồng

Tải file: link

1. TỘC PHẠM CÔNG - THANH NAMĐịa chỉ từ đường Thủy tổ Khối phố Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

                                                      

A/ TRUYỀN SINH

I/ Ông bà Thủy tổ

1/Ông Thủy tổ: PHẠM CÔNG HOAN

a/Sinh năm: Không rõ

a/Quê quán: Tộc Phạm Công-Thanh Nam có gốc tích từ Bắc nhưng không rõ địa danh tỉnh, huyện.

b/Chức tước: Lưu dân tự do  

c/Tạ thế: Không rõ. Mộ táng tại: Khối phố Thanh Nam Tây, xã Cẩm Nam

2/ Bà Thủy tổ: Không rõ năm sinh, quê quán, tạ thế, mộ táng

II/ Lý do và thời gian chuyển cư

Cựu phổ ghi:                       Thủy tổ Phạm Công Hoan

Sinh hạ đời thứ 2 Phạm Công Tuấn

 Sinh hạ đời thứ 3 Phạm Công Trinh

Sinh hạ đời thứ 4 Phạm Công Tường

Sinh hạ đời thứ 5 Phạm Công Chữ

          Từ Đời Thủy tổ (đời thứ 1) đến đời thứ 5 chỉ ghi tên ông, không ghi tên bà, cũng không ghi mỗi đời có bao nhiêu con cháu. Căn cứ phổ hệ lưu lại, tộc Phạm Công-Thanh Nam suy tôn ngài Phạm Công Hoan làm đời thứ nhất tức Thủy tổ tộc Phạm Công.

          Vào triều Lê Hiển Tông, khoảng niên hiệu Cảnh Hưng thứ 30-40 tức khoảng năm 1770-1780, vị tổ đầu tiên của tộc Phạm Công từ  Bắc Hà đặt chân vào Quảng Nam là vị tổ đời thứ 4 Phạm Công Tường. Trên đường lưu canh vào phía Nam, ông Phạm Công Tường đã định cư tại xã Thanh Nam, tổng Thanh Châu, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam (tức một phần đất phía Nam phường Cẩm Châu và Cẩm Thanh hiện nay) .

          Lúc bấy giờ do thiên nhiên bồi đắp, nơi đây mới nổi lên dãi sa bồi gọi Cồn Giữa (về sau đặt tên là Trung Châu) về phía Nam của làng Thanh Nam. 

Vị Tổ đời thứ 5, ông Phạm Công Chữ, ở tại Cây Giá (Cẩm Thanh hiện nay) nhìn qua sông Đại Giang (tức sông Thu Bồn) có dải đất do thiên nhiên bồi đắp nên sang khai khẩn đất hoang lập nghiệp, chiêu dân lập ấp Trung Châu thuộc xã Thanh Nam cũ.

Ông Phạm Công Chữ là người đầu tiên khai khẩn lập nghiệp, sinh hạ thành 2 phái tại ấp Trung Châu trực thuộc xã Thanh Nam cũ. Về sau ông được suy tôn là Tiền hiền ấp Trung Châu, nay là khối phố Thanh Nam Tây và Thanh Nam Đông thuộc phường Cảm Nam, thành phố Hội An.

III Các Hệ Phái trực thuộc        
(Thực tế mỗi dòng tộc có cách phân chia các hệ phái riêng. Thống nhất trong tài liệu này chỉ ghi 3 cấp: Thủy tổ Phái Chi)

(chưa có tư liệu)

1/ PHÁI I: Ông Tổ đầu Phái I: Phạm Công Cường (tên thường gọi ông Sáu),  tên tự: Thái Cường. Từ đường Phái II tại Thanh Nam Tây.

2/ PHÁI II: Ông Tổ đầu Phái II: Phạm Công Quý (tên thường gọi ông Tám), tên tự: Thái Quý.   

a/Chi 1: Ông Tổ đầu Chi 1: Phạm Công Qưới (tên thường gọi ông Soải) -Từ đường: Thanh Nam Đông

b/Chi 2: Ông Tổ đầu Chi 2: Phạm Công Cang -Từ đường: Thanh Nam Tây

c/Chi 3: Ông Tổ đầu Chi 3: Phạm Công  Kỷ -Từ đường: Thanh Nam Tây 

xem thêm...