Phạm Thúc Hồng
Hội An
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21.4. (2017)

        Từ ngày 21/4 đến ngày 24/4/2017, UBND và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu "Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam" và triển lãm Ngày sách Việt Nam năm 2017 tại Thư viên Thanh Hoa-Hội An, số 131 Nguyễn Tường Tộ, Hội An.

Phạm Thúc Hồng tham gia trưng bày các tác phẩm đã xuất bản từ năm 2008 đến 2017 trong gian hàng của Thư viện Thanh Hóa-Hội An.

...

Từ điển
Tin Tức - Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video

NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21.4. (2017)

        Từ ngày 21/4 đến ngày 24/4/2017, UBND và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu "Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam" và triển lãm Ngày sách Việt Nam năm 2017 tại Thư viên Thanh Hoa-Hội An, số 131 Nguyễn Tường Tộ, Hội An.

Phạm Thúc Hồng tham gia trưng bày các tác phẩm đã xuất bản từ năm 2008 đến 2017 trong gian hàng của Thư viện Thanh Hóa-Hội An.

...