Phạm Thúc Hồng
Hội An
TRƯNG BÀY VÀ GIAO LƯU THƯ PHÁP TẠI QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

        Vào ngày 11.1 Đinh Đậu -2017, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức giao lưu kỷ niệm ngày thơ Việt Nam 15 tháng Giêng Âm lich hàng năm), tại đền thờ Thoại Ngọc hầu.

       Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng được mời tham gia trưng bày và viết tặng thư pháp.

       Trong ngày giao lưu này, Quận ủy Sơn Trà đề nghị Phạm Thúc Hồng viết tặng bức thư pháp lồng gương “Sơn Trà thịnh vượng” và Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, Sơn Trà đề nghị viết tặng bức thư pháp “Mừng giáo dục Sơn Trà 20 năm đổi mới”

....

Từ điển
Tin Tức - Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video

TRƯNG BÀY VÀ GIAO LƯU THƯ PHÁP TẠI QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

        Vào ngày 11.1 Đinh Đậu -2017, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức giao lưu kỷ niệm ngày thơ Việt Nam 15 tháng Giêng Âm lich hàng năm), tại đền thờ Thoại Ngọc hầu.

       Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng được mời tham gia trưng bày và viết tặng thư pháp.

       Trong ngày giao lưu này, Quận ủy Sơn Trà đề nghị Phạm Thúc Hồng viết tặng bức thư pháp lồng gương “Sơn Trà thịnh vượng” và Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, Sơn Trà đề nghị viết tặng bức thư pháp “Mừng giáo dục Sơn Trà 20 năm đổi mới”

....