Phạm Thúc Hồng
Hội An
Nghi thức xướng tế thời nay

Chương XI

 

NGHI THỨC XƯỚNG TẾ THỜI NAY

*

A/ Xướng tế cổ truyền là gì? 

          Xướng tế là hệ thống các dự lệnh, động lệnh hô xướng trong lễ cúng để các thành viên thực hiện theo quy trình chung, thể hiện sự thành kính, trang nghiêm ...

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Nghi thức xướng tế thời nay

Chương XI

 

NGHI THỨC XƯỚNG TẾ THỜI NAY

*

A/ Xướng tế cổ truyền là gì? 

          Xướng tế là hệ thống các dự lệnh, động lệnh hô xướng trong lễ cúng để các thành viên thực hiện theo quy trình chung, thể hiện sự thành kính, trang nghiêm ...

Xem thêm ...