Phạm Thúc Hồng
Hội An
Câu đối xuân

CÂU ĐỐI TÂN XUÂN

Một chén rượu thơm, hướng trời cao, mời cô hồn cùng say đêm trừ tịch  

Ba vầng hương toả, gởi đất rộng, thỉnh gia tiên chung hưởng phút giao thừa 

                                                           *

Một năm thân đơn, sao lại bơ vơ ngày Tết?

Bốn mùa bóng chiếc, lẽ nào côi cút đêm Xuân!

                                                                   Xuân Nhâm Thìn -2012

xem thêm...

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Câu đối xuân

CÂU ĐỐI TÂN XUÂN

Một chén rượu thơm, hướng trời cao, mời cô hồn cùng say đêm trừ tịch  

Ba vầng hương toả, gởi đất rộng, thỉnh gia tiên chung hưởng phút giao thừa 

                                                           *

Một năm thân đơn, sao lại bơ vơ ngày Tết?

Bốn mùa bóng chiếc, lẽ nào côi cút đêm Xuân!

                                                                   Xuân Nhâm Thìn -2012

xem thêm...