Phạm Thúc Hồng
Hội An
Văn tế

Hình ảnh Phạm Thúc Hồng (đánh dấu X) đọc Văn tế tại Lề Lễ chánh kỵ Thượng Thủy tổ Họ Phạm VN, Phạm Tu, hiệp kỵ Thủy tổ các dòng tộc Họ Phạm tại Quảng Nam - Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 7 năm Ất Mùi (2/9/2015), tại nhà thờ  tộc Phạm Phú làng Cổ Mân, phường  Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

VĂN TẾ
NGÀI THƯỢNG THỦY TỔ, ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU
VÀ CHƯ TÔN LIỆT VỊ THỦY TỔ HỌ PHẠM-VIỆT NAM

--&--

Phạm Thúc Hồng  phụng soạn 

 

Kính cáo tiên linh

1/ Việt Nam hưng thịnh              
    Họ Phạm huy hoàng

2/ Quốc thịnh, tiền nhân truyền sinh hiếu đức
    Tộc hưng, tiên tổ tụ chí trung can

 

Nhớ Thượng thủy tổ ta,

3/ Phạm Tu danh húy
    Quang Liệt quê làng

4/ Huyện lị Thanh Trì dưỡng bậc hùng anh, thời niên thiếu văn tài
    rạng rỡ
    Tỉnh thành Hà Nội nuôi người dũng khí, tuổi đôi mươi võ lược
    vẻ vang

5/ Thương dân Việt, gươm thiêng hiệp nghĩa
    Giận quân Lương, hổ dữ bạo tàn

6/ Điệp điệp đội hùng binh, chiến thắng Long Biên, phục hồi quốc tổ
    Trùng trùng cờ đại nghĩa, đánh bại Tiêu Tư, thu lại giang san

Xem Thêm...

Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Văn tế

Hình ảnh Phạm Thúc Hồng (đánh dấu X) đọc Văn tế tại Lề Lễ chánh kỵ Thượng Thủy tổ Họ Phạm VN, Phạm Tu, hiệp kỵ Thủy tổ các dòng tộc Họ Phạm tại Quảng Nam - Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 7 năm Ất Mùi (2/9/2015), tại nhà thờ  tộc Phạm Phú làng Cổ Mân, phường  Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

VĂN TẾ
NGÀI THƯỢNG THỦY TỔ, ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU
VÀ CHƯ TÔN LIỆT VỊ THỦY TỔ HỌ PHẠM-VIỆT NAM

--&--

Phạm Thúc Hồng  phụng soạn 

 

Kính cáo tiên linh

1/ Việt Nam hưng thịnh              
    Họ Phạm huy hoàng

2/ Quốc thịnh, tiền nhân truyền sinh hiếu đức
    Tộc hưng, tiên tổ tụ chí trung can

 

Nhớ Thượng thủy tổ ta,

3/ Phạm Tu danh húy
    Quang Liệt quê làng

4/ Huyện lị Thanh Trì dưỡng bậc hùng anh, thời niên thiếu văn tài
    rạng rỡ
    Tỉnh thành Hà Nội nuôi người dũng khí, tuổi đôi mươi võ lược
    vẻ vang

5/ Thương dân Việt, gươm thiêng hiệp nghĩa
    Giận quân Lương, hổ dữ bạo tàn

6/ Điệp điệp đội hùng binh, chiến thắng Long Biên, phục hồi quốc tổ
    Trùng trùng cờ đại nghĩa, đánh bại Tiêu Tư, thu lại giang san

Xem Thêm...