Phạm Thúc Hồng
Hội An
Câu đối,hoành phi gia đình

Biển hoành: Gia hưng, thế thịnh
(gia đình và các đời cha, con, cháu...hưng thịnh)  

 

.............

 

.............


Trường Sơn đá dựng, bát ngát công Cha
Đông Hải sóng tràn, bao la ơn Mẹ
(Câu đối tại gia đình Pham Thúc Hồng)
                           *
Trăng chiếu gia hương, vấn vương tình đất Quảng
Nắng soi sự nghiệp, ấm áp nghĩa Sài thành 
(Tặng bạn đồng hương đang sinh sống tại Sài Gòn)
                           *
          祖   立   宗   培   錦   南   光   美  德
          父   生   母   養   黎   進   照   厚  恩
 
 Tổ lập tông bồi, Cẩm Nam quang mỹ đức
Phụ sinh mẫu dưỡng, Lê Tiến chiếu hậu ân
                           (Gia từ tộc Lê Tiến, phường Cẩm Nam)
                           *
Từ điển
Thơ ca
Tác phẩm về Hội An
Video

Câu đối,hoành phi gia đình

Biển hoành: Gia hưng, thế thịnh
(gia đình và các đời cha, con, cháu...hưng thịnh)  

 

.............

 

.............


Trường Sơn đá dựng, bát ngát công Cha
Đông Hải sóng tràn, bao la ơn Mẹ
(Câu đối tại gia đình Pham Thúc Hồng)
                           *
Trăng chiếu gia hương, vấn vương tình đất Quảng
Nắng soi sự nghiệp, ấm áp nghĩa Sài thành 
(Tặng bạn đồng hương đang sinh sống tại Sài Gòn)
                           *
          祖   立   宗   培   錦   南   光   美  德
          父   生   母   養   黎   進   照   厚  恩
 
 Tổ lập tông bồi, Cẩm Nam quang mỹ đức
Phụ sinh mẫu dưỡng, Lê Tiến chiếu hậu ân
                           (Gia từ tộc Lê Tiến, phường Cẩm Nam)
                           *
xem thêm...