Phạm Thúc Hồng
Hội An
Kim Bồng - Cẩm Kim

KIM BỒNG - CẨM KIM, DÁNG ĐỨNG TIỀN NHÂN

            Kim Bồng - Cẩm Kim là vùng cựụ địa, mơ màng soi mình bên sông quê Thu Bồn, yên ả gọi nắng chiều về nhuộm màu lúa chín.

           Kim Bồng - Cẩm Kim sừng sững góc trời Nam cổ thị Hội An, vang danh một vùng chiến địa. Lúc thế mạnh thì vượt  sóng nước, công phá đầu thù ; khi thế yếu thì dựa ruộng đồng, tàng hình thủ hiểm.

           Kính cẩn tri ân các vị tiền nhân hữu công, liệt sĩ vị quốc vong thân của vùng đất Kim Bồng - Cẩm Kim trải dài trong quá khứ., mộc mạc mà kiêu hùng, đau thương mà nhân ái.

           Kính nguyện anh linh phảng phất giữa thiên không mênh mông thu chấp

Xem thêm ...

 

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Kim Bồng - Cẩm Kim

KIM BỒNG - CẨM KIM, DÁNG ĐỨNG TIỀN NHÂN

            Kim Bồng - Cẩm Kim là vùng cựụ địa, mơ màng soi mình bên sông quê Thu Bồn, yên ả gọi nắng chiều về nhuộm màu lúa chín.

           Kim Bồng - Cẩm Kim sừng sững góc trời Nam cổ thị Hội An, vang danh một vùng chiến địa. Lúc thế mạnh thì vượt  sóng nước, công phá đầu thù ; khi thế yếu thì dựa ruộng đồng, tàng hình thủ hiểm.

           Kính cẩn tri ân các vị tiền nhân hữu công, liệt sĩ vị quốc vong thân của vùng đất Kim Bồng - Cẩm Kim trải dài trong quá khứ., mộc mạc mà kiêu hùng, đau thương mà nhân ái.

           Kính nguyện anh linh phảng phất giữa thiên không mênh mông thu chấp

Xem thêm ...