Phạm Thúc Hồng
Hội An
Đình An Mỹ - Cẩm Châu

DI TÍCH

ĐÌNH AN MỸ

CẨM CHÂU - HỘI AN

 

LỜI TỰA

          Đình An Mỹ, một cơ sở tín ngưỡng vật thể thờ linh thần và tiền hiền vùng đất An Mỹ đã thử thách qua nhiều biến thiên thời cuộc vẫn tồn tại uy nghiêm.

Ngày nay, đình An Mỹ sừng sững, trầm tư giữa đất trời nông nghiệp, hai mùa tế tự Xuân Thu, hương đưa, trống vọng, minh chứng một vùng văn hóa nông nghiệp bản địa lâu đời, hiền hòa, thịnh vượng.

Tiền nhân vùng cổ địa An Mỹ đã dang rộng cánh tay mở ấp, dựng làng trải qua chiều dài thời gian gần 300 năm  nhưng không mai một, thất tán vì vẫn còn đó
di sản đình An Mỹ.

Nhằm tri ân tiền nhân, Phạm Thúc Hồng biên tập “Di tích đình An Mỹ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An” nhằm ghi lại những thời kỳ bi hùng mở đất của cư dân An Mỹ đã mờ xa trong quá khứ.

Đa tạ ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hội An, người con quê hương An Mỹ  đã tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu, khuyến khích, ủng hộ tài chính để  chúng tôi hoàn thành tập biên khảo này.


                               Hội An, ngày 28 tháng 5  năm 2013

xem thêm...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Đình An Mỹ - Cẩm Châu

DI TÍCH

ĐÌNH AN MỸ

CẨM CHÂU - HỘI AN

 

LỜI TỰA

          Đình An Mỹ, một cơ sở tín ngưỡng vật thể thờ linh thần và tiền hiền vùng đất An Mỹ đã thử thách qua nhiều biến thiên thời cuộc vẫn tồn tại uy nghiêm.

Ngày nay, đình An Mỹ sừng sững, trầm tư giữa đất trời nông nghiệp, hai mùa tế tự Xuân Thu, hương đưa, trống vọng, minh chứng một vùng văn hóa nông nghiệp bản địa lâu đời, hiền hòa, thịnh vượng.

Tiền nhân vùng cổ địa An Mỹ đã dang rộng cánh tay mở ấp, dựng làng trải qua chiều dài thời gian gần 300 năm  nhưng không mai một, thất tán vì vẫn còn đó
di sản đình An Mỹ.

Nhằm tri ân tiền nhân, Phạm Thúc Hồng biên tập “Di tích đình An Mỹ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An” nhằm ghi lại những thời kỳ bi hùng mở đất của cư dân An Mỹ đã mờ xa trong quá khứ.

Đa tạ ông Nguyễn Đức Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hội An, người con quê hương An Mỹ  đã tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu, khuyến khích, ủng hộ tài chính để  chúng tôi hoàn thành tập biên khảo này.


                               Hội An, ngày 28 tháng 5  năm 2013

xem thêm...