Phạm Thúc Hồng
Hội An
Đình Sơn Phong

DI TÍCH  ĐÌNH SƠN PHONG THÀNH PHỐ HỘI AN

Tác giả: Phạm Thúc Hồng. khảo luận-biên dịch

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÊ CÔNG TUẤN,Chủ tịch UBND phường Sơn Phong-Tp Hội An

Phụ trách nội dung: LÊ CÔNG TUẤN-NGUYỄN BẢO 

Trình bày vi tính: PHẠM THÚC HỒNG

In 500 cuốn ,khổ 13x19cm, tại công ty CP In - Phát hành sách & TBTH Quảng Nam - 260 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ. Giấy phép XB số :93/GP-STTTT do Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam cấp ngày 1-11-2011. In xong và lưu chiểu tháng 11-2011

xem thêm...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Đình Sơn Phong

DI TÍCH  ĐÌNH SƠN PHONG THÀNH PHỐ HỘI AN

Tác giả: Phạm Thúc Hồng. khảo luận-biên dịch

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÊ CÔNG TUẤN,Chủ tịch UBND phường Sơn Phong-Tp Hội An

Phụ trách nội dung: LÊ CÔNG TUẤN-NGUYỄN BẢO 

Trình bày vi tính: PHẠM THÚC HỒNG

In 500 cuốn ,khổ 13x19cm, tại công ty CP In - Phát hành sách & TBTH Quảng Nam - 260 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ. Giấy phép XB số :93/GP-STTTT do Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam cấp ngày 1-11-2011. In xong và lưu chiểu tháng 11-2011

xem thêm...