Phạm Thúc Hồng
Hội An
Miếu Quan Thánh Hội An

Nhà xuất bản Lao Động-2009

Chịu trách nhiệm xuất bản: LÊ HUY HÒA 

Chịu trách nhiệm bản thảo: VÕ THỊ KIM THANH 

Biên tập: NGUYỄN TRUNG BÌNH - HỒ PHƯƠNG LAN 

Bìa và hình ảnh: PHẠM THÚC HỒNG

 

In 500 cuốn, khổ 13x19cm tại Công ty CP In và dịch vụ Quảng Nam, Quyết định số 915 QĐCN/LĐ của Nhà Xuất bản Lao Động. Giấy xác nhận ĐKKH số 28-196/LĐ ngày 26.11.2008. Nộp lưu chiếu tháng 1.2009

Xem Thêm ...

Từ điển
Hội An
Tác phẩm về Hội An
Video

Miếu Quan Thánh Hội An

Nhà xuất bản Lao Động-2009

Chịu trách nhiệm xuất bản: LÊ HUY HÒA 

Chịu trách nhiệm bản thảo: VÕ THỊ KIM THANH 

Biên tập: NGUYỄN TRUNG BÌNH - HỒ PHƯƠNG LAN 

Bìa và hình ảnh: PHẠM THÚC HỒNG

 

In 500 cuốn, khổ 13x19cm tại Công ty CP In và dịch vụ Quảng Nam, Quyết định số 915 QĐCN/LĐ của Nhà Xuất bản Lao Động. Giấy xác nhận ĐKKH số 28-196/LĐ ngày 26.11.2008. Nộp lưu chiếu tháng 1.2009

Xem Thêm ...