Phạm Thúc Hồng
Hội An
Đặt và viết câu đối, biển hoành, văn bia

Dịch vụ PHẠM THÚC HỒNG

1/Nhận viết thư pháp chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt để trang trí trên giấy, trên vải, chạm khắc trên gỗ, đắp nổi trên tường...

2/Nhận đặt câu đối và viết câu đối, biển hoành phù hợp theo đặc điểm riêng trong các đình, miếu, nhà thờ tộc, mồ mả, đám tang, đám cưới...

3/Tài khoản lien hệ:

a/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An-Tên chủ tài khoản: Phạm Thúc

b/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Tên chủ tài khoản: Phạm Thiên Hương

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NGHỆ NHÂN, THỢ CHUYÊN NGHIỆP 

KHẮC CHẠM, ĐẮP VẼ:

Quý khách trực tiếp liên hệ các nghệ nhân và các thợ chuyên nghiệp như sau: 

1/NGHỆ NHÂN, THỢ CHUYÊN KHẮC CHẠM CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ GỖ, BIỂN LIỄN HOÀNH PHI SƠN SON THIẾP VÀNG

HUỲNH RI
(Nghệ nhân Nhân dân-Điêu khắc gỗ mộc Kim Bồng-2016)

Địa chỉ: Tổ 18 A, thôn Phước Thắng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 534 177

NGUYỄN VIẾT NAM

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (kề sát đình Thanh Hà-Hội An) - ĐT: 0905 601 550

PHẠM NGỌC CẢNH
  -  Địa chỉ: Tổ 16, Khối phố An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (gần chùa Minh Giác-Hội An) - ĐT: 01257 402 222

TRƯƠNG VĂN MẬT
- Địa chỉ: Khối phố 7A, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 01683 420 446 

TÔ MINH QUANG
-
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0905 398 848

NGUYỄN HÔNG PHÚC (VINH)
Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng, thôn Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 362 051

NGUYỄN ĐỨC VINH
Địa chỉ: Tổ 3 thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 735 730

HUỲNH VIẾT TƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 629 703

*

2/THỢ CHUYÊN ĐẮP VẼ CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ TỘC, ĐÌNH CHÙA, BIỂN, LIỄN, HOÀNH PHI SƠN SON THIẾP VÀNG

LƯƠNG VĂN TIẾN

Địa chỉ: Khối phố Phước Hòa, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0934 706 032

NGUYỄN TRUNG ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Đông Hà, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 222 041

NGUYỄN  CHÍ CÔNG
Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0902 530 361

TRỊNH VĂN SỬ
Địa chỉ: Thôn Trà Đình I, Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 805 407

LÊ VĂN NHÀN
Địa chỉ: Thôn Nhị Dinh, xã Điện Phước, huyên Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
ĐT:0905 561 959 

 *

Từ điển
Tin Tức - Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video

Đặt và viết câu đối, biển hoành, văn bia

Dịch vụ PHẠM THÚC HỒNG

1/Nhận viết thư pháp chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt để trang trí trên giấy, trên vải, chạm khắc trên gỗ, đắp nổi trên tường...

2/Nhận đặt câu đối và viết câu đối, biển hoành phù hợp theo đặc điểm riêng trong các đình, miếu, nhà thờ tộc, mồ mả, đám tang, đám cưới...

3/Tài khoản lien hệ:

a/-Tài khoản Ngân hàng: 0105359931 Ngân hàng Đông Á Hội An-Tên chủ tài khoản: Phạm Thúc

b/-Tài khoản Ngân hàng: 0651000636091 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Tên chủ tài khoản: Phạm Thiên Hương

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NGHỆ NHÂN, THỢ CHUYÊN NGHIỆP 

KHẮC CHẠM, ĐẮP VẼ:

Quý khách trực tiếp liên hệ các nghệ nhân và các thợ chuyên nghiệp như sau: 

1/NGHỆ NHÂN, THỢ CHUYÊN KHẮC CHẠM CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ GỖ, BIỂN LIỄN HOÀNH PHI SƠN SON THIẾP VÀNG

HUỲNH RI
(Nghệ nhân Nhân dân-Điêu khắc gỗ mộc Kim Bồng-2016)

Địa chỉ: Tổ 18 A, thôn Phước Thắng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 534 177

NGUYỄN VIẾT NAM

- Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (kề sát đình Thanh Hà-Hội An) - ĐT: 0905 601 550

PHẠM NGỌC CẢNH
  -  Địa chỉ: Tổ 16, Khối phố An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (gần chùa Minh Giác-Hội An) - ĐT: 01257 402 222

TRƯƠNG VĂN MẬT
- Địa chỉ: Khối phố 7A, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 01683 420 446 

TÔ MINH QUANG
-
Địa chỉ: Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0905 398 848

NGUYỄN HÔNG PHÚC (VINH)
Địa chỉ: 68 Nguyễn Hoàng, thôn Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 362 051

NGUYỄN ĐỨC VINH
Địa chỉ: Tổ 3 thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 735 730

HUỲNH VIẾT TƯỜNG
Địa chỉ: Tổ 5, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 629 703

*

2/THỢ CHUYÊN ĐẮP VẼ CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ TỘC, ĐÌNH CHÙA, BIỂN, LIỄN, HOÀNH PHI SƠN SON THIẾP VÀNG

LƯƠNG VĂN TIẾN

Địa chỉ: Khối phố Phước Hòa, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0934 706 032

NGUYỄN TRUNG ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Đông Hà, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 222 041

NGUYỄN  CHÍ CÔNG
Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0902 530 361

TRỊNH VĂN SỬ
Địa chỉ: Thôn Trà Đình I, Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0905 805 407

LÊ VĂN NHÀN
Địa chỉ: Thôn Nhị Dinh, xã Điện Phước, huyên Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
ĐT:0905 561 959 

 *