Phạm Thúc Hồng
Hội An
Phạm Tổ Linh Từ

LỜI NÓI ĐẦU

–&—

         Cộng đồng con cháu các dòng tộc Phạm Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử, rất tự hào đã góp  phần vào công cuộc dựng nước và giữ nước với các dòng tộc anh em trong cộng đồng người Việt Nam anh hùng, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

                   Phạm Tu-một danh tướng thời Tiền Lý là một minh chứng lịch sử.

                   Là những hậu duệ của Phạm Tu, với lòng lòng ngưỡng mộ và tôn kính, chúng tôi ghi chép và dịch chữ Hán Nôm trên các hoành phi, câu đối, văn bia trong “Phạm Tổ linh từ” sang chữ Quốc Ngữ để làm sáng tỏ ý nghĩa văn chương của các thế hệ tiền bối còn lưu lại trong đền thờ với tập sách nhan đề “Văn chương Hán Nôm trong Phạm Tổ linh từ”.

                   Nhân dịp kỷ niệm 1469 năm ngày mất của Đô Hồ đại vương Phạm Tu (20.7.Giáp Ngọ 2014), Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

*

Kỹ sư Phạm Minh Thông
Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm
Quảng Nam-Đà Nẵng

  kính 

xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Phạm Tổ Linh Từ

Phạm Tổ Linh Từ

LỜI NÓI ĐẦU

–&—

         Cộng đồng con cháu các dòng tộc Phạm Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử, rất tự hào đã góp  phần vào công cuộc dựng nước và giữ nước với các dòng tộc anh em trong cộng đồng người Việt Nam anh hùng, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

                   Phạm Tu-một danh tướng thời Tiền Lý là một minh chứng lịch sử.

                   Là những hậu duệ của Phạm Tu, với lòng lòng ngưỡng mộ và tôn kính, chúng tôi ghi chép và dịch chữ Hán Nôm trên các hoành phi, câu đối, văn bia trong “Phạm Tổ linh từ” sang chữ Quốc Ngữ để làm sáng tỏ ý nghĩa văn chương của các thế hệ tiền bối còn lưu lại trong đền thờ với tập sách nhan đề “Văn chương Hán Nôm trong Phạm Tổ linh từ”.

                   Nhân dịp kỷ niệm 1469 năm ngày mất của Đô Hồ đại vương Phạm Tu (20.7.Giáp Ngọ 2014), Hội đồng họ Phạm liên tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

*

Kỹ sư Phạm Minh Thông
Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm
Quảng Nam-Đà Nẵng

  kính 

xem thêm ...