Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thơ Hội An - Một chặng đường

CHÂN DUNG THƠ HỘI AN

Phạm Thúc Hồng
khảo luận

Viết thời điểm năm 2008

–&—

LỜI NÓI ĐẦU

Hội An trong quá khứ có sự giao thoa đa dạng của các nền văn hoá. Trong đó, Hội An cũng là vùng thơ ca phong phú và sâu lắng. Nhiều thi phẩm có giá trị văn học đã góp phần điểm tô diện mạo thơ  Hội An khởi sắc, trữ tình mang đậm hồn người phố cổ .

Thơ Hội An cần phát sáng giá trị nhân văn trên thi văn đàn thành phố để chiêm nghiệm, tri ân, tiếp bước và gởi lại tình thơ cho thế hệ ngày mai.

Bài viết "Chân dung Thơ Hội An" âm thầm đi theo tiếng thơ Hội An để nghĩ suy trăn trở và đồng cảm với các tác giả thơ hiện đang sống tại quê nhà Hội An

  Khi nào thơ Hội An còn nở hoa trên thi đàn thì "Chân dung Thơ Hội An" còn trang viết để tiếng thơ  Hội An vọng mãi cùng năm tháng .


                                                                     Mạnh Thu, Mậu Tý-2008

 

Xem thêm ...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thơ Hội An - Một chặng đường

Thơ Hội An - Một chặng đường

CHÂN DUNG THƠ HỘI AN

Phạm Thúc Hồng
khảo luận

Viết thời điểm năm 2008

–&—

LỜI NÓI ĐẦU

Hội An trong quá khứ có sự giao thoa đa dạng của các nền văn hoá. Trong đó, Hội An cũng là vùng thơ ca phong phú và sâu lắng. Nhiều thi phẩm có giá trị văn học đã góp phần điểm tô diện mạo thơ  Hội An khởi sắc, trữ tình mang đậm hồn người phố cổ .

Thơ Hội An cần phát sáng giá trị nhân văn trên thi văn đàn thành phố để chiêm nghiệm, tri ân, tiếp bước và gởi lại tình thơ cho thế hệ ngày mai.

Bài viết "Chân dung Thơ Hội An" âm thầm đi theo tiếng thơ Hội An để nghĩ suy trăn trở và đồng cảm với các tác giả thơ hiện đang sống tại quê nhà Hội An

  Khi nào thơ Hội An còn nở hoa trên thi đàn thì "Chân dung Thơ Hội An" còn trang viết để tiếng thơ  Hội An vọng mãi cùng năm tháng .


                                                                     Mạnh Thu, Mậu Tý-2008

 

Xem thêm ...