Phạm Thúc Hồng
Hội An
Thể thức gia phả, bài vị, liễn, hoành phi thờ Tổ tiên

THỂ THỨC 

GIA PHẢ , BÀI VỊ , VĂN CÚNG LIỄN , HOÀNH PHI THỜ TỔ TIÊN

Tác giả :  PHẠM THÚC HỒNG

Chịu trách nhiệm xuất bản :

Giám đốc: Trương Công Báo

Tổng biên tập: Hoàng văn Cung

Biên tập: Nguyễn Thị Hông Tâm 

Trình bày và bìa: Phạm Thúc Hồng

In 1000 cuốn , khổ 13x19cm, tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932-2009/CXB/04-05/ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23-10-2009. In xong nộp lưu chuyển tháng 11-2009 

Xem tiếp...

Từ điển
Công trình nghiên cứu
Tác phẩm về Hội An
Video

Thể thức gia phả, bài vị, liễn, hoành phi thờ Tổ tiên

Thể thức gia phả, bài vị, liễn, hoành phi thờ Tổ tiên

THỂ THỨC 

GIA PHẢ , BÀI VỊ , VĂN CÚNG LIỄN , HOÀNH PHI THỜ TỔ TIÊN

Tác giả :  PHẠM THÚC HỒNG

Chịu trách nhiệm xuất bản :

Giám đốc: Trương Công Báo

Tổng biên tập: Hoàng văn Cung

Biên tập: Nguyễn Thị Hông Tâm 

Trình bày và bìa: Phạm Thúc Hồng

In 1000 cuốn , khổ 13x19cm, tại Công ty CP In và Dịch vụ Quảng Nam theo TNKH số 932-2009/CXB/04-05/ĐaN Nhà xuất bản Đà Nẵng cấp ngày 23-10-2009. In xong nộp lưu chuyển tháng 11-2009 

Xem tiếp...