Phạm Thúc Hồng
Hội An
Từ điển
Giới thiệu

PHẠM THÚC HỒNG - Sinh năm: 1955-Ất Mùi - Quê quán & địa chỉ thường trú: Số nhà 79 đường Phan Châu Trinh, khối phố An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0914.239.449 - 0235.3864.120 - Email: thuc_79@yahoo.com - phamthuchong79@gmail.com - Website: www.thuphaphoian.com ...

Công trình nghiên cứu
Dịch vụ
Tác phẩm về Hội An
Video
Tin tức
Giới thiệu

PHẠM THÚC HỒNG - Sinh năm: 1955-Ất Mùi - Quê quán & địa chỉ thường trú: Số nhà 79 đường Phan Châu Trinh, khối phố An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0914.239.449 - 0235.3864.120 - Email: thuc_79@yahoo.com - phamthuchong79@gmail.com - Website: www.thuphaphoian.com

PHẠM THÚC HỒNG - Sinh năm: 1955-Ất Mùi - Quê quán & địa chỉ thường trú: Số nhà 79 đường Phan Châu Trinh, khối phố An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0914.239.449 - 0235.3864.120 - Email: thuc_79@yahoo.com - phamthuchong79@gmail.com - Website: www.thuphaphoian.com
Tác phẩm về Hội An
Tin tức
Video